doradztwo

 • konsultacje w zakresie prawa budowlanego oraz kodeksu postępowania administracyjnego
 • opracowanie studiów wykonalności, przydatności terenu
 • analiza zapisów i wymagań miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • określenie wytycznych projektowych
 • opracowanie koncepcji oraz wniosków
  o ustalenie warunków zabudowy
 • pozyskanie w imieniu Inwestora warunków przyłączeń do sieci zewnętrznych
 • inwentaryzacje
 • projekty ustanowienia odrębej własności lokali

prace projektowe

 • koncepcja architektoniczne na podstawie wytycznych inwestora, MPZP i innych dokumentów
 • projekty indywidualnych budynków jednorodzinnych
 • adaptacja projektów typowych
 • projekty budynków wielorodzinnych
 • projekty budynków usługowych
  i użyteczności publicznej
 • projekty budynków przemysłowych
 • projekty wnętrz
 • nadzory autorskie

 
studio vento separator
studio VENTO   kom +48 512 220 401    www.studiovento.pl    studio_vento@o2.pl    design mortumus